Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
678 postów 19 komentarzy

Neon24-Wiadomości

Neon24-Wiadomości - Wiadomości z Kraju i ze Świata

Adam Wielomski - Źródła rusofobii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie mam żadnych wątpliwości, że w wielu kręgach w naszym kraju rusofobia ma charakter obsesyjny, dodatkowo charakteryzujący się histeryczną formą wyrażania się objawów tej manii prześladowczej.

Przez polskojęzyczne media i elity polityczne przetacza się ostatnio prawdziwa fala rusofobii. Wystarczy zobaczyć ataki na nową Panią Premier Ewę Kopacz, gdy stwierdziła, że Polska nie będzie dozbrajać banderowskiej armii na Ukrainie. Ta rzadka w ostatnim czasie racjonalna wypowiedź na temat polityki wschodniej spotkała się ze wściekłym atakiem tzw. prawicowej opozycji, czyli neo-sanacyjnego PiS-u.

Nie mam żadnych wątpliwości, że w wielu kręgach w naszym kraju rusofobia ma charakter obsesyjny, dodatkowo charakteryzujący się histeryczną formą wyrażania się objawów tej manii prześladowczej. Cechami tej jednostki chorobowej jest piana na ustach i obrzucanie osób inaczej myślących rozmaitymi epitetami, zwykle zawierającymi termin „agent” w środku.

Skąd ta irracjonalna i emocjonalna rusofobia w naszym kraju? Zjawisko nie jest nowe, dlatego należy je badać w literaturze epoki, gdy powstało, a mianowicie w XIX wieku. Polska miała trzech zaborców, tymczasem tylko jeden z nich stał się synonimem potworności i czegoś wręcz nie-człowieczego. Dlaczego więc Rosja? Niegdysiejsi nasi konserwatyści analizowali to zjawisko i z tych analiz wyłania się obraz mocno odmienny od tego, który dominuje w naszym myśleniu.

Wątpliwość zasadniczą musi budzić przede wszystkim stereotyp, że Rosja carska była państwem patologicznie antypolskim, prześladującym wszystko, co polskie tylko z tej racji, że jest polskie. W rzeczywistości ta wielka niechęć Rosjan i caratu do polskości nie miała jakichkolwiek źródeł narodowościowych. Panujący legalnie na tronie polskim król Aleksander I (równocześnie car rosyjski) z pewnością nie miał względem polskości jakichkolwiek fobii, skoro podarował nam najbardziej liberalną ówcześnie konstytucję i odrębną państwowość połączoną tylko unią osoby suwerena.

Cóż się stało, że legalny król polski i jego następcy tak nagle odmienili swój pogląd? Wina leżała wyłącznie po stronie polskiej. Była nią konspiracja niepodległościowa, która dążyła do wywołania zbrojnego powstania i „wybicia się na niepodległość”. Moment, jaką niepodległość? Przecież powstałe w 1815 roku Królestwo Kongresowe było niepodległym państwem z własną armią, sejmem, rządem, monetą, podatkami etc. Stanowiło formalnie i faktycznie odrębny podmiot prawa międzynarodowego. Mimo to do tej państwowości wyrobiono w nas wstręt, gdy do Księstwa Warszawskiego wpojono nam sympatię i to mimo tego, że posiadało ono co najwyżej autonomię wobec Paryża i tyrana w osobie Napoleona.

Pisma konserwatystów polskich tę zagadkę rozszyfrowują dosyć prosto: miernikiem niepodległości Kongresówki i Księstwa Warszawskiego wcale nie była skala niezależności względem Petersburga i Paryża. W rzeczywistości miernikiem tym był stopień rewolucyjności-reakcyjności formy państwowej. Polska opinia publiczna w XIX wieku, podobnie jak i podobne opinie publiczne w innych krajach europejskich, żyła ideą rewolucji i oceniano państwa wedle skali ich „postępowości” – tak jak dziś demokraci dzielą państwa na „demokratyczne” i „niedemokratyczne”.

Skoro Księstwo Warszawskie było „postępowe”, to tym samym rewolucjonistom było miłe i sympatyczne, a więc uznawali je za „niepodległe”, mimo że kierował nim faktycznie francuski ambasador. Skoro Królestwo Kongresowe było połączone unią personalną z ultra-reakcyjną Rosją, to tym samym było zależne od reakcyjnego państwa, miało za głowę reakcyjnego suwerena, a więc samo było reakcyjne (nawet jeśli w rzeczywistości było liberalne), czyli nie było „niepodległe”. Dlatego rewolucjoniści w listopadzie 1830 roku mieszali hasła niepodległościowe z „postępowymi społecznie”, a historycy ciężko pracowali, abyśmy zapomnieli, że w Noc Listopadową ulica warszawska wrzeszczała nie hasła patriotyczne, lecz „Wal w głowę pana czaszką plebana!”.

Jeśli spojrzymy na hasła wszystkich powstań narodowych z lat 1830, 1863 i 1905 to nietrudno zauważyć, że stanowią one przedziwny melanż postulatów niepodległościowych i rewolucyjnych. Ludziom wywołującym te powstania nie chodziło o Polskę niepodległą, lecz o Polskę rewolucyjną. Dlatego też jeśli konserwatystom udawało się przejąć ster powstania – jak to stało się w latach 1830-31 – to patrzyli jak tylko powstanie ugasić z najmniejszymi stratami. Normalni ludzie myśleli bowiem w ten oto sposób: jeśli mamy mieć Polskę wolną, ale socjalistyczną, to lepiej już wrócić do stanu sprzed powstania i mieć kraj w unii z Rosją, ale bez socjalizmu.

Wcale nie dziwię się tym ludziom, gdyż ja także wolałbym unię personalną z konserwatywną Rosją niż niepodległość pod „światłym przywództwem” jakiegoś lewackiego rewolucjonisty, który posyłałby takich jak ja na gilotynę.

Z punktu widzenia caratu problemem największym nie była polskość, lecz rewolucyjność na stałe złączona z ideą polskości. Polak kojarzył się im – niestety słusznie – z jakimś wczesnym typem bolszewika, który nie tylko spiskuje we własnym kraju, ale stara się montować jakieś zbrojne bandy w samej Rosji i zaciąga się ochotnie pod sztandary dosłownie wszystkich rewolucjonistów w Europie. Tak jak przez ostatnie dziesięciolecia patrzono na Palestyńczyków jak na urodzonych terrorystów, tak w XIX wieku patrzono na Polaków jako na rewolucjonistów, którzy bunt wobec porządku wypili z mlekiem matki.

Skoro tak, to rewolucyjny matecznik rosyjskie władze próbowały zniszczyć za pomocą represji i wynaradawiania. Skoro Polak i rewolucjonista to synonimy, to może wynaradawiając Polaków zlikwiduje się problem rewolucjonistów?

Zauważmy, że nasza pisowska i platformiarska „prawica” bardzo chętnie nawiązuje do tradycji patriotyczno-rewolucyjnej z 1830, 1863 czy 1905 roku. Ta patologiczna nienawiść do Rosji ma swoje źródło w przekonaniu, że Władimir Putin jest całkowicie nie połączalny z demokracją, prawami człowieka, tolerancję etc. Innymi słowy, rusofobia wynika z nienawiści do reakcyjnej Rosji. Czy rządzi nią Aleksander I czy Putin to sprawa wtórna. Rosja jest patologicznym wrogiem emancypacyjnej rewolucji. I za to właśnie my, konserwatyści Rosję lubimy.

Adam Wielomski

konserwatyzm.pl/artykul/12617/zrodla-rusofobii

KOMENTARZE

 • Adam Wielomski - Źródła rusofobii ? to żydostwo nakręca rusofobie !!!!
  Słowianie ! żydowska mafia światowa nakręca w świecie Rusofobie ! bo to ostatni bastion kraju chrześcijańskiego który opiera sie żydo-globalistom !!!
  !
  żydo-globalizm opanował rządy w USA i UE !!! a mając w ręku 95 % wszystkich znaczących mass-mediów więc mają ułatwioną zadanie !
  !
  Słowianie ! Ukraina dla żydo-globalistów będzie tak jak Afganistan dla Rosji
  to jest początek końca żydowskiego panowania nad światem chrześcijańskim !
  !
  BRACIA SŁOWIANIE ! JEDNOCZMY SIE !!!! żydo-globalizm jest naszym największym wrogiem !!! RAZEM KU WOLNOŚCI ! osobno to niewola !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! BOJKOTOWAĆ żydowskie WYBORY
 • Czy stosunki polsko-rosyjskie to "patologia"?
  Stosunki polsko-rosyjskie nigdy nie były łatwe. Wielowiekowe sąsiedztwo wiązało się z nieustanną walką o miejsce w Europie.
  Do historycznych zaszłości i żalów doszły trudne doświadczenia z okresu drugiej wojny światowej. Zmiany, które nastąpiły na arenie międzynarodowej, nie sprzyjały rozwijaniu dobrej współpracy. Dominująca pozycja Rosji oznaczała dla Polski zależność polityczną, ukrytą pod pozorem „bratnich stosunków”. Dopiero po zakończeniu zimnej wojny polsko-rosyjskie kontakty zaczęły zmierzać w kierunku partnerstwa. Dotychczasowa współpraca państw socjalistycznych, daleka od dobrosąsiedzkiej, nie była już spoiwem i każda ze stolic miała swoją wizję przyszłości. Procesy demokratyczne w Polsce i przemiany w Rosji nie służyły zacieśnieniu stosunków dwustronnych. Kreml nie mógł się pogodzić z upadkiem imperium radzieckiego i wciąż poszukiwał swojego miejsca na arenie międzynarodowej. Federacja Rosyjska, jako spadkobierczyni ZSRR, zamierzała utrzymać pozycję silnego i samodzielnego centrum gospodarczego i politycznego na arenie międzynarodowej. Dla Polski nie było odwrotu. Demokratycznie wybrane władze postawiły na integrację z instytucjami zachodnimi. Była to historyczna szansa na zacieśnienie kontaktów z Zachodem i uniezależnienie się od Moskwy[1]

  http://geopolityka.org/analizy/444-stosunki-polsko-rosyjskie
 • @
  Moim zdaniem - błędne ujęcie prowadzące do dalszych zawikłań polskiej myśli politycznej.
  Nie da się wytłumaczyć racjonalnie relacji polsko - rosyjskich bez odniesienia do idei cywilizacyjnej.
  Dopiero wtedy uda się wszystko połączyć.

  Po drugie - błędne jest stawianie PiS w tej samej formacji, co powstańców 1830, 1863, 1905, jako rewolucjonistów. Ta formacja rzeczywiście może być związana z ruchami rewolucyjnymi, które, tak jak obecnie, są związane z ideowością judaistyczną, ale w żadnym razie nie można tego łączyć z polskością.
  Podobieństwa są zauważalne o tyle, że to środowisko zawsze próbuje wykorzystywać ideę polskości dla swoich celów; tak było też w ostatnim powstaniu - (1980 - 1989).

  Odnośnie konstatacji, że lepiej w unii personalnej z Rosją (co zawsze będzie sprzeczne z ideą polskości) niż pod przywództwem "lewackiego rewolucjonisty" (a to oznacza rządy PiS), uwagi i wskazania zawarłem w notce "Przeciw Dmowskiemu".

  Jestem zwolennikiem współpracy z Rosją, ale bez narzucania "konserwatywnej" struktury zależności.
  Można odnieść wrażenie, na podstawie niektórych działań po stronie rosyjskiej, że tam także zaczyna się dostrzegać, ze jest to jedyny sposób na rozwiązanie perspektywiczne relacji polsko - rosyjskich.

  Myśl, jaką wyraził tu Wielomski - jest sprzeczna duchem polskości.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:05:55
  To tylko jeden z głosów w dyskusji. Dyskutować mogę z każdym (hasbara wyłączona).
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:10:01
  Ta notka - jej zamieszczenie tutaj, jest bardzo cenne, gdyż pozwala na porównanie koncepcji ideowych.

  Wielomski zawarł w tym tekście esencję myśli konserwatywno-narodowej.
  W notce "Przeciw Dmowskiemu" - zawarłem odrębne podejście i wskazałem też, że opieranie się uchu ND na ujęciu Dmowskiego a prezentowanym przez Wielomskiego - zawiera zarzewie zatargu.
  Na tym nie da się budować stabilnej przyszłości.

  Temat dopiero może narastać. Oby znalazł zrozumienie.
 • Do @Talbot 09:01:00
  Słowianie ! żyd ukrywający sie pod nickiem Talbot pisze cytuję !
  !
  Dominująca pozycja Rosji oznaczała dla Polski zależność polityczną, ukrytą pod pozorem „bratnich stosunków”.
  !
  No !!!! dzisiaj za to Polska pod zaborem żydowsko-globalnej okupacji jest krajem w PEŁNI NIEZALEŻNA !!!!!! tak próbuje pokrętnie nam wmówi żyd Talbot !!!
  !
  Informuje ze pod zależnością Rosyjską Polskę nikt nie zmuszał do wojny w obcych krajach ! tak jak dzis podobno wolnym kraju jesteśmy zmuszani do wojowania za naftowe żydo-amerykanskie interesy !!!
  !
  Nikt nie zmuszał nas do przyjmowania dziczy muzumansko murzyńskiej !
  Nikt nie niszczył nam przemysłu ! nie okradli nas z dorobku pokoleń !!!
  !
  pod niezależnością Rosyjska nikt nie niszczył naszą Słowiańska Narodową tożsamość ! a przeciwnie była kultywowana od 1956 r jak Gomółka pogonił żydowskich bandytów z rządu !!!!
  !
  PIS to żydo-amerykańska agentura !! nie mająca nic wspólnego z Polska ! działająca od zlecenie żydo-globalnej mafii ! [ majdan był tego klasycznym przykładem !! ]
  !
  w Polsce NIE MA ŻADNEJ PARTII REALIZUJĄCE INTERESY POLAKÓW !
  te żydowskie partie realizują wyłącznie interesy mafii zydo-globalnej !!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! Bojkotować żydowskie wybory !!!!!
 • 25 LAT żydo-demokracjyjnego zamordyzmu !!!!
  Słowianie ! żydowska propaganda wmawia nam ze Rosja to typowa
  obrzydliwa Dyktatura !! a Rosja nie ma legitymacji demokratycznej !!!! ale za to Polska to ho ho ! cud malina demokracji !!!!! Wolność !!!
  !
  Fakty ? a fakty są takie !!!
  !
  Rosja nie ma legitymacji demokratycznej to ja się pytam ? !!! co w Polsce pod rządami żydowskich syjonistów jest za legitymizacja demokratyczna ???? !!!! ale do rzeczy

  Ustrój polityczny Rosji !
  1. Prezydent wybierany jest na 6 lat w wyborach tajnych, powszechnych i bezpośrednich (wymagana 50% frekwencja dla ważności wyborów) !!!!!!!!!!! słyszycie wymagane 50 % !!


  2. Dumę wybierano w wyborach mieszanych: słyszycie ścierwa ? mieszanych !

  1/2 mandatów obsadzana według systemu większościowego (w okręgach jednomandatowych), !!!!!!!!!!!!!!!!

  1/2 według systemu proporcjonalnego, z zastosowaniem 5% progu głosów zdobytych w skali całego kraju przez listy ugrupowań politycznych.
  !
  a w Polsce ? !!!! Wybory sa ważne bez względu na frekwencje !!!!!!!
  [ no co to jest za legitymizacja demokratyczna w Polsce gdyj eden żyd wystarczy by wybory były ważne !! ? gnidy syjonistyczne ?!!! ]
  !
  225 posłów jest wybierana w okręgach JEDNO MANDATOWYCH !!! wy skurwysyny !!!!!
  to nie daje legitymizacji demokratycznej w Rosji ścierwa syjonistyczne? kogo wy za głupków macie ?

  a wy scierwa żydowsko-chazarskie nawet Referendum obywatelom wzbraniacie !!!
  !
  Słowianie ! w Polsce od 25 lat jest żydowska okupacja !!! gdzie Polak SŁOWIANIN jest pozbawiony wszelkich praw ! a pilnują tej okupacji jednostki policji [ skorumpowanej 15 lat emerytur ] 107 tyś policji pilnuję zydowskiej władzy w Polsce ! do tego 9 struktur tajniackich ! co 10 km radary kamery itp ustrojstwa do kontroli Obywateli podbitego kraju !!!!!
  !
  POLSKA TO TYPOWY OBÓZ KONCENTRACYJNY ! GDZIE PRAWO NIE ISTNIEJE !!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach !!! Jednoczmy sie Słowianie !!!!!!!
  bojkotować żydowskie partie żydowskie wybory ! to WROGOWIE !!!!
 • Wytlumacz mi
  Wytlumacz mi: dlaczego?; jezeli Rosja jest takim dobrym i wspanialym krajem, to dlaczego dzieci ruskich politykow i oligarchow zyja w tych zgnilych i zazydzonych Krajach Zachodu?
 • @zak 11:37:33
  Odpowiem ci ! nie tylko dzieci polityków jadą na zachód ! bo ludzie są ciekawi świata ! ZAPEWNIAM CIE ŻE WRÓCĄ DO SWOICH KORZENI !
  !
  Ja swoje chłopięce marzenia spełniłem zobaczyłem chiński mur ! i egipskie piramidy !
  !
  Przypominam cie ze nie jedziemy do żydów w europie ale do świata do kultury europy którą stworzyli europejczycy !!! a nie wy żydzi ! tak samo jak Polska to nie jest żydostwo a Słowianie ! jadąc do Polski jedziemy do Słowian a nie do zydów !!!
  wy w Polsce tylko rządzicie w polityce i mediach !! reszcie dziedzin nie istniejecie !!
  !
  EUROPA USA POLSKA to tylko chwilowo okupowane kraje przez żydo-mafie ! 90 % obywateli europy pogardza wami żydami !!!!! więc nie pisz ze dzieci jadą do zgniłego żydowskiego zachodu !!
  !
  WY ŻYDZI ŻYJECIE WE WŁASNYM ŚWIECIE !!! wasz świat to Getto
  pilnie strzeżone przez hordy policyjno-tajniackie !!!!! wy nie macie z kulturą europy NIC WSPÓLNEGO !!!!
  !
  Ireneusz Tadeusz SŁOWIANIN LACH ! Polska krajem Neutralnym !!!
 • @ele 12:22:13
  tu nie chodzi o wycieczki, tylko o to, ze dzieci ruskich politykow I oligarchow zamieszkuja w tych krajach na stale, jak na przyklad dzieci Putina, czy Lawrowa. Poza tym sam piszesz, ze kultura zachodnia jest bardziej atrakcyjna od tej rosyjskiej. Tak, wiec najwiekszymi rusofobami sa moskiewsko-putinowskie elity.
 • @zak 20:52:10
  Żak ! zachodnia jest inna kultura ale czy atrakcyjniejsza ? myśle ze sie najedzą tą inna kulturą ! trzeba przeżyć tą chorobę ! mi juz zachodnia
  kultura nie imponuje tak jak 1990 roku ! często jestem w Berlinie i widzę tam narkomanów pijaków mułzumanów czarnych cyganów itp . łażą plują wyzywają śmiecą ! jeżeli to dla kogoś jest atrakcyjne to jego sprawa
  dla mnie jest to obrzydliwe te całe multikulti !!!
  !
  Ma byc jedna kultura jedna tożsamość jeden Naród !!!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! POLSKA TO SŁOWIANIE !!!
 • Źródła rusofobii
  Miliony Polaków wywiezionych na Sybir. Bez sądu . Do obozów koncentracyjnych zwanych gułagami . Tysiące polskich oficerów zamordowanych strzałem w tył głowy m.in. w Katyniu przez kanalię , którą sowieci hojnie potem nagradzali . A wyzwolenie od hitlerowców ? To gwałty na kobietach i dziewczynkach , rabunki mienia , mordowanie żołnierzy AK . Wojska sowieckie stanowiły gwarancję bytu dla komunistycznych władz reżimowych . To na razie tyle . I tylko kropla w morzu bandytów sowieckich .
 • @zak 11:37:33
  Wytłumaczenie jest proste . Dzieci oligarchów nie potrafią żyć w syfie . Są na to za delikatne .
 • Nie ma jej za co lubić
  Rosja jest państwem patologicznie niedorozwiniętym, a jej obywatele są słabo zsocjalizowani. Stąd patologiczne bunty i rzezie w jej historii. Winę za to ponosi jej prymitywna (turańska) cywilizacja a nie Polska. Zupełnie nie zgadzam się z autorem. Jak lubić dzikusów ?
 • @Talbot 09:01:00
  Dodam i popadnięcie w daleko większe uzależnienie od Zachodu , analizę stanu gospodarki i społeczeństwa wtedy i teraz zostawiam czytającym .
 • @LordConqueror 14:00:34
  Raczej trywialnie, jak to nas nauczono, podciąga te dowody które pasują mu do założonej tezy. Nie pasujące albo ignoruje albo przemilcza
 • @Murzynio 11:54:36
  Bo stworzyli ją obywatele 1 RP przez ignorancję i obawę przed absolutyzmem wywołanym przez finansowanie wojsk potrzebnych do finalnego zaboru Rosji. A przecież wtedy polski był językiem rosyjskich elit

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031